Yüzlerce mobilya içinde ara
Farklı markalı ürünleri keşfet
Aradığın mobilyayı bul
Aklındakileri satıcıya sor
Satıcının lokasyonu cebine gelsin
Koltuk Takımları

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemize yapacağınız ziyaretler ve bu ziyaretler neticesinde işlenebilecek kişisel veriler ile sınırlıdır.

Bani Bilişim Ticaret A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) olarak, İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri web sitemiz ziyaretleriniz esnasında işlediğimiz/işleyebileceğimiz kişisel veriler ile ilgili olarak bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir. İşlediğimiz veriler otomatik ve yarı otomatik (bilgisayar sistemleriyle) olarak işlenmektedir.

1-Çerezler

A-Zorunlu Çerezler

Web sitemizi ziyaret etmeniz ile birlikte web sitenin fonksiyonel olarak sorunsuz çalışmaya devam etmesi amacıyla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan zorunlu çerezler veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki nedenine dayalı olarak işlenmekte olup bunlar için açık rızanız aranmamaktadır. Veri sorumlusunca işlenen çerezler otomatik yöntemlerle işlenmekte ve 3.kişilere aktarılmamaktadır.

 

B-İsteğe bağlı çerezler

Web sitemizde isteğinize bağlı olarak İşlevsellik ve Tercih Çerezleri, Performans ve Analiz Çerezleri, Hedefleme veya Reklam Çerezleri kullanılmaktadır. Bu çerezler vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecek olup, her zaman açık rızanızı geri alma imkanınız mevcuttur. Veri sorumlusunca işlenen çerezler otomatik yöntemlerle işlenmekte ve 3.kişilere aktarılmamaktadır.

Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

2-İletişim Bilgileriniz

Zorunlu olmamakla birlikte tarafınızca tarafımıza göndereceğiniz mesajlarınız için Adınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesaj içeriğinizdeki kişisel verileriniz tarafımızca sorununuza yardımcı olabilmek, sorularınızın yanıtlanması ve sizlere geri dönüş yapabilmek amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki nedenine göre, bir sözleşmenin kurulması veya hali hazırda kurulan sözleşme dışında başka bir sebep için veri göndermeniz halinde ise verilerinize ulaşıp tarafınıza dönüş yapabilmek için meşru menfaat sebebi ile otomatik olan ve yarı otomatik yöntem ile işlenmektedir. İşlenilen kişisel veriler 3.kişilere aktarılmamaktadır.

 

 

 

3-İp Adresiniz

5651 Sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, IP adresi verisi işlenilmesi zorunlu olduğundan kanundan kaynaklı otomatik yöntem ile veri işleme faaliyetimiz söz konusudur. İşlenen veriler 3.kişilere aktarılmamakta olup talepleri halinde Yargı mercilerine aktarılabilecektir.

 

4-Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili yönetmelikte düzenlenen yöntemlerle veya kimliğinizi tasdik edecek belgelerle birlikte info@miamenza.com adresi ile tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Veri Sorumlusu’nun KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.